فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 133
ابعاد Dimensions: 130*110*15 cm
وزن خالص Net weight: 23.500Kg
در حالت ثابت Static load: 3000Kg
در حالت متحرک Dynamic load 1250Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 320Pcs.
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.