فارسی - العربیه - Russian - English
کارخانه و امکانات تولید
Exclusive injection machines capable of injecting up to 62 kg
substructure of 20000 square meters
دارندۀ ماشین آلات تزریق پلاستیک انحصاری در خاورمیانه با توان تزریق پلاستیک بیش از 52 کیلوگرم و زیر بنای ساختمان 20000 مترمربع