فارسی - العربیه - Russian - English
آزمایشگاه و کنترل کیفیت
Including:
Tensile machines-
izod machine (izod impact strength) and-
Examinig products such as wheels and handles-
این شرکت دارای آزمایشگاه تخصصی و کنترل کیفیت مواد اولیه پلاستیک شامل دستگاه کشش مواد اولیه (تنسایل)، دستگاه تست ضربه (آیزود)و... می باشد همچنین برروی محصولات تولیدی تست های مرتبط با استاندارد محصول انجام می گیرد این تست هاشامل تست چرخ،تست دستگیره،تست دسته و... (می تونید این قسمت رو کامل بنویسید)