فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 128
ابعاد Dimensions: 120*80*15 cm
وزن خالص Net weight: 10.5 kg
در حالت ثابت Static load: 2000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 800 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 500
 


عکس های محصول