فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 140
ابعاد Dimensions: 100*70*15 cm
وزن خالص Net weight: 8.450
در حالت ثابت Static load: 1000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 500Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 1000Pcs.
 


عکس های محصول