فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 136
ابعاد Dimensions: 90*60*15 cm
وزن خالص Net weight: 6.5±500 kg
در حالت ثابت Static load: 800 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 400 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 1000 Pcs.
 


عکس های محصول