فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 141
ابعاد Dimensions: 120*80*15 cm
وزن خالص Net weight: 15.700Kg
در حالت ثابت Static load: 4000Kg
در حالت متحرک Dynamic load: 2000Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 500 Pcs.
 


عکس های محصول