فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 142
ابعاد Dimensions: 120*100*15 cm
وزن خالص Net weight: 13.5 Kg
در حالت ثابت Static load: 2500 Kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1500 Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 450
 


عکس های محصول