فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 138
ابعاد Dimensions: 120*100*15 cm
وزن خالص Net weight: 17.200Kg
در حالت ثابت Static load: 3000Kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1000Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 450
 


عکس های محصول