فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 123
ابعاد Dimensions: 120*100*15 cm
وزن خالص Net weight: 16kg
در حالت ثابت Static load: 2500 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1000 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 450 Pcs.
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.