فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 137
ابعاد Dimensions: 120*80*15 cm
وزن خالص Net weight: 12.900Kg
در حالت ثابت Static load: 3000Kg
در حالت متحرک Dynamic load: 800Kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 500 Pcs.
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.