فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 202
حجم مخزن Volume: 120
ابعاد مخزن Dimensions: 53*48*95 cm
وزن خالص weight: 7.400 kg
ارتفاع با درب Height with door: 95 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 89 cm
طول مخزن Length: 53 cm
عرض مخزن Width: 48 cm
 


عکس های محصول