فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 132
ابعاد Dimensions: 130*110*15 cm
وزن خالص Net weight: 27±500 kg
در حالت ثابت Static load: 5000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1800 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 320
 


عکس های محصول