فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 203
حجم مخزن Volume: 80
ابعاد مخزن Dimensions: 45*53*79 cm
وزن خالص weight: 8.100 kg
ارتفاع با درب Height with door: 85 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 79 cm
طول مخزن Length: 53 cm
عرض مخزن Width: 45 cm
 


عکس های محصول