فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 212
حجم مخزن Volume : 60
ابعاد مخزن Dimensions: 40*40*57 cm
وزن خالص weight: 3.200 kg
ارتفاع با درب Height with door: 61 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 57 cm
طول مخزن Length: 40 cm
عرض مخزن Width: 40 cm
 


عکس های محصول