فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 131
ابعاد Dimensions: 120*80*17 cm
وزن خالص Net weight: 12.5±500 kg
در حالت ثابت Static load: 2000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1000 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 500 Pcs.
 


عکس های محصول