فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 135
ابعاد Dimensions: 130*110*15 cm
وزن خالص Net weight: 16±500 kg
در حالت ثابت Static load: 2500 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 1250 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 400 Pcs.
 


عکس های محصول