فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 134
ابعاد Dimensions: 120*100*15 cm
وزن خالص Net weight: 10±500 Kg
در حالت ثابت Static load: 1200 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 600 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 1000 Pcs.
 


عکس های محصول