فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 206
حجم مخزن Volume : 70
ابعاد مخزن Dimensions: 40*40*80 cm
وزن خالص weight: 3.400 kg
ارتفاع با درب Height with door: 80 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 65 cm
طول مخزن Length: 40 cm
عرض مخزن Width: 40 cm
 


عکس های محصول