فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 200
حجم مخزن Volume: 460 Lit
ابعاد مخزن Dimensions: 78*123*81 cm
وزن خالص weight: 46 Kg
ارتفاع با درب Height with door: 81 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 76 cm
طول مخزن Length: 78 cm
عرض مخزن Width: 123 cm
 


عکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.