فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
پالت - کد محصول: 139
ابعاد Dimensions: 120*100*12 cm
وزن خالص Net weight: 6.600Kg
در حالت ثابت Static load: 1000 kg
در حالت متحرک Dynamic load: 600 kg
مواد اولیه Material: HDPE
تعداد جایگیری در کانتینر Capacity in 40ft Container: 600Pcs.
 


عکس های محصول