فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 214
حجم مخزن volume: 20Lit
ابعاد مخزن Dimensions: 35*35*45 cm
وزن خالص weight: 3.200 kg
ارتفاع با درب Height with door: 35cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 32cm
طول مخزن Length: 35 cm
عرض مخزن Width: 35 cmعکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.