فارسی - العربیه - Russian - English
نمایش محصول
مخزن - کد محصول: 200
حجم مخزن 460 لیتر
ابعاد مخزن 78*123*81 cm
وزن خالص
ارتفاع با درب 81 cm
ارتفاع بدون درب 76 cm
طول مخزن 78 cm
عرض مخزن 123 cmعکس های محصول
برای این محصول به جز عکس اصلی، عکس دیگری درج نشده است.